Vandstand i vandløbene

Faxe Kommune har opsat vandstandsloggere i seks vandløb i kommunen.

 

Vandstanden i vores vandløb har stor betydning for mange forskellige parter - både grundejere, borgere, og myndigheder. En vandstandslogger måler den aktuelle vandstand i et vandløb. Målingerne sendes til en hjemmeside, som alle kan kigge på. På den måde kan alle se, hvordan og hvor meget vandstanden varierer gennem året i vandløbene.
 

Vandstandsloggere i kommunen

Kommunens vandstandsloggere

Ud over kommunens egne loggere, har følgende private lodsejere opsat vandstandsloggere, som du kan se her:

Tokkerupgaard og Alslevgården, Vivede Mølleå
 

Nedbør spiller en stor rolle for vandstanden

Der kan være store udsving i vandløbenes vandstand. Det afhænger af flere forhold, men særligt nedbørsmængden spiller en stor rolle.

Når det regner, stiger vandstanden. Og når regnen stopper, falder vandstanden igen i løbet af et par dage. Ved meget regn, kan vandstanden stige så meget, at nogle vandløb svømmer over. Dette kan også ske selvom vandløbet er vedligeholdt efter reglerne.
 

Unaturlig høj vandstand

Hvis du oplever unaturlige årsager til, at vandstanden er forhøjet i et vandløb for eksempel at vandstanden ikke falder igen, efter nedbøren er stoppet, kan du kontakte vandløbsgruppen i Center for Plan & Miljø.