Vedligeholdelse af private vandløb

Ligger der et privat vandløb på din ejendom, er det dig, som skal udføre og betale for vedligeholdelsen af vandløbet

 

Det er bredejerne, som har vedligeholdelsespligten af private vandløb. Du er bredejer hvis vandløbet ligger på din ejendom eller det danner skel mod din nabo. Hvis vandløbet ligger i skel deler du vedligeholdelsespligten med din nabo. 
 

Hvad er vedligeholdelse?

Vandløbet skal kunne aflede vand, og vedligeholdelsen skal sørge for, at vandet kan afledes som det plejer. Dette kan du gøre ved at skære planterne af nede i vandløbet eller opgrave sand og mudder, som er aflejret på vandløbsbunden. Du må ikke fjerne sten fra vandløbet eller grave det dybere ved at grave i fast bund eller ler. Hvis du lader nogle planterne i vandløbet stå, giver dette gode skjul og levesteder til vandløbets fisk og insekter. 

Hvis vandløbet er rørlagt skal du sørge for, at røret ikke er gået i stykker eller er stoppet med jord, sand eller rødder. Dette kan du gøre ved at spule eller rodskære drænet. Udskiftning af rør er en del af normal vedligeholdelsen, hvis de nye rør har samme størrelse som det gamle og bliver lagt det samme sted. Hvis du vil flytte rørene, eller gøre dem større, kræver det en tilladelse fra kommunen. 

Vær opmærksom på hvis du ikke har vedligeholdt åbne vandløb i lang tid, skal du kontakte kommunen inden du går i gang. 
 

Hvor ligger vandløbet?

De rørlagte vandløb kan være svære at finde, hvis du ikke selv har drænkort over din ejendom. Generelt ligger rørene lavest i terrænet, hvor der tidligere har ligget et åbent vandløb. 

Brønde i området viser, hvor rørledningerne ligger. Ved at kigge ned i brøndene kan du se retningen på rørene.

Faxe Kommunes digitale kort kan du også se de gamle drænkort, som kommunen adgang til. Du skal være opmærksom på, at kommunens digitale kort kun viser en lille del af de dræn, der er i et område, og nogle af oplysningerne kan være misvisende eller forældede. Hvis du ikke kan se dræn på din ejendom gennem kommunens digitale kort, så udelukker det derfor ikke, at der er dræn på ejendommen. Hvis du kan se dræn på det digitale kort, så er der en god sandsynlighed for, at der også er dræn på ejendommen i virkeligheden.