Fiskeundersøgelser

Virkningen af kommunens vandløbsprojekter kan blandt andet undersøges ved at tælle antallet af små havørreder, som klækker i vandløbene og vandrer ud mod havet

Antallet af små havørreder, som svømmer fra vandløbene til havet, er vigtige for fiskeriet langs kysten. Der er således store rekreative interesser knyttet til fiskene. Tre vandløb er blevet undersøgt i 2017 ved at sætte fælder op i foråret, hvor de små ørreder vandrer mod Østersøen. Ørrederne måles og tælles, hvorefter de genudsættes så de kan forsætte vandringen. Undersøgelserne falder godt i spil med, at Faxe Kommune i 2017 meldte sig ind i Fishing Zealand, som er en projektorganisation, hvis mål det er at fremme lystfisketurismen, vandløbsforholdene og ungdomsarbejdet med lystfiskeri og natur.

Undersøgelser i Faxe Å og Lilleå

Produktionen af små havørreder i Faxe Å og Lilleå er steget markant i 2017. I Faxe Å er der fem gange så mange i forhold til en lignende undersøgelse i 2015, mens antallet i Lilleå er steget 22 gange. Fremgangen i Faxe Å skyldes b.la at åen er lagt uden om Blåbæk Mølle, som i mange år gjorde det svært for de gydende havørreder at vandre forbi til den øvre del af Faxe Å lige som at den yngel, som trods alt klækkede i den øvre del af åen, ikke kunne finde vej til havet, når de skulle vandre gennem møllesøen. Fremgangen i Lilleå skyldes ikke kun de mange restaureringsprojekter, som kommunen har udført i samarbejde med PIV og bredejere i Lilleå, da vandløbet næsten var udtørret i foråret 2015, og derfor fandt man ikke mange vandrende havørreder i den tidligere undersøgelse.

Frivillige giver en hjælpende hånd til projektet

Undersøgelserne af de små havørreder i udvalgte vandløb er lavet i tæt samarbejde med den frivillige forening PIV (Pionerer i Vandløbspleje). Den faglige styring af projektet udføres af Peter W. Henriksen fra Limno Consult. Projektet er lavet for at se nærmere på effekterne af de mange projekter Faxe Kommune har lavet sammen med PIV b.la med at udlægge grus og sten samt fjerne spærringer og genåbne vandløb, og den markante stigning af små ørreder viser, at de forbedringer, der er udført i mange af Faxe Kommunes vandløb, har haft den ønskede positive effekt på fiskene.

I Faxe har vi en sjælden nyhed

Fiskeundersøgelserne har også budt på en dejlig overraskelse. Der blev nemlig fanget flere af de sjældne flodlampretter i Lilleå. Den usædvanlige fangst blev gjort første gang i 2015, og alt tyder derfor på, at Lilleå har sin egen ynglende bestand af dette specielle dyr. Flodlampretten tilhører dyregruppen ’rundmunde’ og er altså ikke en fiskeart. Den er kræsen med sit miljø og strengt beskyttet. I det danske fiskeatlas står der, at arten slet ikke findes med ynglende bestande på Sjælland, så genfundet af flodlampretten i Lilleå må siges at være lidt en sensation.