Klima og energi

Klima-, miljø- og naturpolitik - Klimaplan - Klimatilpasningsplan - Varmeplan - Solcelleparker

Klima-, miljø- og naturpolitik

Faxe Kommunes Klima-, miljø- og naturpolitik sætter de overordnede rammer for blandt andet kommunens klima- og energiarbejde

Overordnet indebærer politikken, at Faxe Kommune vil arbejde målrettet for at opnå en modstandsdygtig og klimaneutral kommune i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalen

Klimaplan

Klimaplanen - Klimaplan 2022-2050 - er både en plan for reduktion af udledninger af drivhusgasser og en plan for tilpasning til de klimarelaterede konsekvenser. Planens overordnede mål er netto-nuludledning inden 2050 og modstandsdygtighed over for klimaforandringer på kort, mellemlang og langt sigt. Planen indeholder delmål i relation til udledning, samt mål og milepæle for tilpasning, som kan danne grundlag for en vurdering af fremskridt.

Klimaplanen er udarbejdet ved Faxe Kommunes deltagelse i projektet DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark.

Klimatilpasningsplan

Som supplement til klimaplanen er der udarbejdet en særskilt klimatilpasningsplan - Klimatilpasningsplan 2022.

Klimatilpasningsplan 2022 erstatter handleplan for klimatilpasning 2013. Oversvømmelses- og risikokortlægning er opdateret med nyeste data og viden.

Varmeplan

Teknik & Miljøudvalget godkendte i 2022 Varmeplan 2022.

Formålet med varmeplanen er at anvise vejen frem mod en varmeforsyning uden brug af fossile brændsler som naturgas og olie.

Læs mere under ”Varmeplanlægning”.

Solcelleparker

Byrådet vedtog i 2022 nogle administrative retningslinjer for planlægning af solcelleparker i kommunen, som skal supplere retningslinjerne for solcelleparker i Kommuneplan 2021-2033.

Faxe Kommune skal fortsat være en kommune med vindmøller, solcelle- og solvarmeanlæg. Ved planlægning for vedvarende energianlæg skal anlæggenes samlede påvirkning afvejes i forhold til blandt andet naboer, landskaber, natur samt kultur- og bymiljøer.

Læs mere under "Solcelleparker, retningslinjer".

BilagStørrelse
PDF ikon Klima-, miljø- og naturpolitik1.33 MB