Klima og energi

Klima-, miljø- og naturpolitik, Klimaplan, DK2020

Faxe Kommunes Klima-, miljø- og naturpolitik sætter de overordnede rammer for Faxe Kommunes klimaarbejde

Klima-, miljø- og naturpolitik

Overordnet indebærer politikken, at Faxe Kommune vil arbejde målrettet for at opnå en modstandsdygtig og klimaneutral kommune i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalen

Faxe Kommune vil derfor udarbejde en klimaplan indeholdende både en plan for reduktion af udledninger af drivhusgasser og en plan for tilpasning til de klimarelaterede konsekvenser. Planens overordnede mål er netto-nuludledning inden 2050 og modstandsdygtighed over for klimaforandringer på kort, mellemlang og langt sigt. Planen vil indeholde delmål i relation til udledning, samt mål og milepæle for tilpasning, som kan danne grundlag for en vurdering af fremskridt.

Klimaplan

Den nye klimaplan udarbejdes ved Faxe Kommunes deltagelse i projektet DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark.

Ny klimaplan for Faxe Kommune forventes færdig i december 2022.

 

BilagStørrelse
PDF ikon Klima-, miljø- og naturpolitik1.33 MB