Klima og energi

Klima- og energipolitik, klimakommune, borgmesterpagten

Faxe Kommunes Klima- og energipolitik sætter de overordnede rammer for Faxe Kommunes klimaarbejde

Klima- og energipolitik for Faxe Kommune 2014-2020

Klima- og energipolitikken er baseret på de frivillige klimaaftaler Faxe Kommune har indgået med Danmarks Naturfredningsforening og med EU's Borgmesterpagt.

Overordnet indebærer politikken, at Faxe Kommune vil arbejde målrettet for, at den samlede udledning af CO2 reduceres med 30 % inden 2020 for kommunen som geografisk område.

Endvidere vil kommunen gå foran med reduktionen af CO2 udledningerne gennem en målrettet og tværgående indsats i egen virksomhed, således at CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed, reduceres med mere end 20 % inden 2020.

10 indsatsområder

For at indfri målene på klimaområdet, er der i politikken udpeget 10 indsatsområder, der sætter rammerne for arbejdet med at implementere Klima- og energipolitikken. De 10 indsatsområder er: kommunen som virksomhed, kommune- og lokalplaner, byer og bygninger, grønne erhverv og industri, landbrug og skov, transport og mobilitet, natur i det åbne land, energi- og ressourceplanlægning, klimatilpasning og fyrtårnsprojekter.

Ny, samlet klima-, miljø- og naturpolitik

Den nuværende klima- og energipolitik skal revideres i 2020, og det forventes, at der udarbejdes en ny, samlet klima-, miljø- og naturpolitik.

Arbejdet hermed er opstartet, og der er udarbejdet et forslag til klima-, miljø- og naturpolitik, der er i høring til 14. marts 2021, jf. Læs også. 

Ny klimaplan

Faxe Kommune deltager i projektet DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark.

Ny klimaplan for Faxe Kommune forventes færdig i foråret 2022.