Natur

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Faxe Kommune udfører og betaler vedligeholdelsen i offentlige vandløb.

 

Hvordan vedligeholdes vandløbene?

For alle offentlige vandløb er der et vandløbsregulativ, som beskriver vandløbets udseende og hvordan det skal vedligeholdes. Kommunen skal derfor udføre vedligeholdelsen som beskrevet i regulativet. Hvis der er sandfang i vandløbet er det også kommunen der tømmer disse for sand i forbindelse med vedligeholdelsen. 

Vedligeholdelsen omfatter slåning af planter i vandløbet og eventuel oprensning af aflejret sand og mudder. Kommunen efterlader det oprensede materiale langs vandløbene. Det er bredejerne, der skal fjerne materialet. 

Det står i regultaiverne hvordan vandløbene skal vedligeholdelses. Du kan se en oversigt over vedligeholdelsesterminer herunder.
 

Vandløbsregulativer

Du kan finde regulativerne for de enkelte vandløb i afsnittene nederst på siden.
 

Hvad skal du som bredejer?

Selvom det er kommunen, der vedligeholder vandløbet er det bredejeren, som ejer vandløbet og bredden. Til vedligeholdelsesarbejdet er der brug for et ca. 6-8 meter bredt arbejdsbælte, og bredejeren er forpligtet til at holde dette areal fri for bygninger, beplantninger, faste hegn og lignende. Dette er beskrevet nærmere i de enkelte vandløbs regulativer. Som bredejer til et offentligt vandløb skal du huske at fjerne eventuelle løse hegn fra arbejdsbæltet, hvis det er nødvendigt for at kommunen kan vedligeholde vandløbet. Der skal desuden være fri passage gennem eventuelle tværgående hegn i form af led.

Som bredejer skal du også fjerne det materiale, som renses op fra vandløbet. Materialet skal fjernes fra vandløbets 2 meter bræmme og bortskaffes eller udjævnes uden for bræmmen. 

Regulativ for Afløb for Store Lindemose

Regulativ for Egedebækken

Regulativ for Feldbækken

Feldbækken er et tilløb til Stenkildebæk

Regulativ for Freerslev Møllebæk

Regulativ for Freerslev Å

Regulativ for Gasemosebæk

Gasemosebæk er opdelt i to regulativer. Et for den tidligere Haslev Kommune og et for Ringsted Kommune

Regulativ for Gillesbæk med sideløb

Regulativ for Gyllemose Bæk

Regulativ for Havebundsløbet

Regulativ for Kanderød Bæk

Regulativ for Karise Bæk

Regulativ for Keldstrup Bæk med tilløb

Regulativ for Kildeå

BilagStørrelse
PDF ikon regulativ_for_kildeaa.pdf1.31 MB

Regulativ for Kongsted Lyng med tilløb

Regulativ for Krusebæk

BilagStørrelse
PDF ikon regulativ_for_krusebaek.pdf152.32 KB

Regulativ for Lysholmbækken med sideløb

Regulativ for Madelungsløbet

BilagStørrelse
PDF ikon regulativ_for_madelungsloebet.pdf1.76 MB

Regulativ for Mosebølle Bæk

Regulativ for Møllebækken med tilløb

Regulativ for Møllebæksgrøften, del af Tryggevælde Å og Kildebækken

Regulativ for Orned Bæk

BilagStørrelse
PDF ikon regualtiv_for_orned_baek.pdf3.39 MB

Regulativ for Orup Bæk

Regulativ for Pebringe Bæk

Regulativ for Rødbylundløbet

Regulativ for Skoverup Bæk

BilagStørrelse
PDF ikon regulativ_for_skoverup_baek.pdf10.77 MB

Regulativ for Slettehavebæk

BilagStørrelse
PDF ikon regulativ_for_slettehavebaek.pdf1.7 MB

Regulativ for Stenkildebæk

Stenkildebæk består af to regulativer, et for den tidligere Haselv Kommune og et for den tidligere Rønnede Kommune

Regulativ for Stevns Å

BilagStørrelse
PDF ikon regulativ_for_stevns_aa.pdf2.47 MB

Regulativ for Storkebæk

BilagStørrelse
PDF ikon regulativ_for_storkebaek.pdf1.03 MB

Regulativ for Troelstrup Bæk

BilagStørrelse
PDF ikon regulativ_for_troelstrup_baek.pdf1.3 MB

Regulativ for Tryggevælde Å

Tryggevælde Å er opdelt i to regulativer, et for det tidligere Roskilde Amt og et for det tidligere Storstrøms Amt

Regulativ for Søbækken

BilagStørrelse
PDF ikon regulativ_for_soebaekken.pdf1.26 MB

Regulativ for Tuemosegrøften

Regulativ for Svalebækken og tilløbet Longgrøften

Regulativ for Vendebækken

Regulativ for Viveruprenden

Kontaktinformation

Har du spørgsmål til vedligeholdelse af de offentlige vandløb, skal du henvende dig til Center for Ejendomme

mail: materialgaard@faxekommune.dk

Telefon: 56 20 29 00

Opdateringsdato: 24.04.2023 - 14:01