Samarbejde og møder

Faxe Vandløbsråd

Faxe Vandløbsråd er et dialogforum nedsat af Faxe Kommune

 

I Faxe Kommune vil vi gøre afstanden kortere mellem borgere, politikere og kommunens administration. Opgaverne skal løses i dialog med det omgivende samfund og de politiske mål. Faxe Vandløbsråd giver stor lokal inddragelse af interessenter på vandløbsområdet blandt andet når vi i kommunen skal planlægge indsatser efter statens vandplanlægning.


Hvad snakker vi om i Faxe Vandløbsråd?

Rådet drøfter mange forskellige emner om vandløb i kommunen, vedligeholdelse og nye projekter. Det er blandt andet:

 • Forslag til ny afgrænsning af vandløb i statens vandområdeplaner
 • Forslag til udpegning af kunstige eller stærkt modificerede vandløb
 • Forslag til indsatsprogram for vandløbsforanstaltninger
 • Foreløbig oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver
 • Forslag til bekendtgørelse om indsatsprogrammer
 • Forslag til bekendtgørelse om miljømål
 • Planlægning og gennemførelse af restaureringsforanstaltninger
 • Vedligeholdelse af vandløb
 • Klimatilpasning 

Du kan se materiale fra møderne og referater og dagsordener nederst på siden.


Bliv medlem af Faxe Vandløbsråd 

Følgende organisationer og foreninger kan blive medlem af rådet:

 • Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
 • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af rekreative interesser
 • Lokale foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse og benyttelse af vand

Kontakt Natur & Miljø-afdelingen, hvis din forening/organisation ønsker medlemsskab. I kan deltage med én repræsentant til møderne. Kommunen træffer afgørelse om, hvilke foreninger og organisationer, der kan være medlem af Faxe Vandløbsråd. 


Nuværende medlemmer:
 

Forening/organisation
Repræsentant

Danmarks Naturfredningsforening

Steffen Flindt

Danmarks Sportsfiskerforbund /

Pionerer i Vandløbspleje (PIV)

Søren Jensen

Dansk Ornitologisk Forening, Storstrøm

Birgitte Norby

Dansk Skovforening

Flemming Duus Mathiesen

  Faxe Forsyning   Marianne Almindsø Andersen

Friluftsrådet

Poul Petersen

VKST

Kristian Egede Nielsen

Haslev Sportsfiskerforening

Ole Saraksen

Vandværksforeningen (FVD)

Arne Skovby

Østdansk Landboforening

Ole Elbæk

Øvre Suså Vandløbslaug

Niels Henrik Andersen

 

Materiale fra møde d. 16. marts 2023

Materiale fra møde den 27. oktober 2022

BilagStørrelse
PDF ikon Referat194.04 KB

Materiale fra møde 7. juli 2022

Materiale fra møde den 5. september 2017

Materiale fra møde den 11. juni 2015

Ikke udarbejdet referat

BilagStørrelse
PDF ikon dagsorden_den_11_juni_2015.pdf126.42 KB
PDF ikon aalborg-metoden.pdf1.42 MB

Materiale fra møde den 19. februar 2015

Der er ikke udarbejdet referat fra dette møde.

BilagStørrelse
PDF ikon dagsorden_den_19_februar_2015.pdf65.8 KB

Materiale fra møde den 20. maj 2014

BilagStørrelse
PDF ikon dagsorden_20_maj_2014.pdf56.75 KB
PDF ikon referat_20_maj_2014.pdf67.33 KB

Materiale fra møde den 24. april 2014

Kontaktinformation

Kontakt vandløbsgruppen på

mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk
Telefon: 56 20 30 64

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00

Opdateringsdato: 15.06.2023 - 12:12