Aktuelt

Fra 1. april får Faxe Kommunes unge mellem 15 og 30 år mere håndholdt hjælp til at komme i uddannelse eller job. De unge vil fremover møde en ungeguide, som tager hånd om at lægge en god plan sammen med den enkelte.

Det tidligere posthus i Haslev - ved Haslev Station - er til salg.
Faxe Kommune købte i 2017 ejendommen Stationspladsen 3 i Haslev for at få plads til en ny busterminal. Nu udbydes hovedbygningen fra 1913 altså til salg.

Mulighederne for den fremtidige anvendelse er mange,

Ny lokal arbejdstidsaftale i Faxe Kommune med større professionelt råderum, attraktive forhold for nyuddannede lærere og undervisningsmaks.

Faxe Kommune og Lærerkredsen Faxe Vordingborg er med virkning fra skoleåret 2019/2020 blevet enige om en ny politisk vedtaget lokalaftale for lærernes og børnehaveklasselærernes opgaver og arbejdstid.
 
Borgmester Ole Vive er meget tilfreds med, at der nu er skabt enighed om gode fælles rammer for lærerne opgaver og arbejdstid. Især hæfter borgmesteren sig ved, at lærernes professionelle råderum er udvidet, og at der nu er en 2-årig, attraktiv begynderordning for nye lærere.

Overvejer du, hvordan I kan få bedre bredbånd i jeres lokalområde? Så er det måske relevant for dig at deltage i et af Energistyrelsens informationsmøder om bredbåndspuljen.

Frem til 23. maj klokken 16 kan du i hvilken som helst kommune i Danmark afgive brevstemme til Europaparlamentsvalget. 
Her i Faxe Kommune kan du brevstemme hos Borgerservice i Haslev og Faxe. 

Borgerservice i Haslev vil holde ekstraordinært åbent lørdag den 18. maj kun for brevstemmeafgivning. Og Borgerservice i Faxe vil holde ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning lørdag den 11. maj 2019.
Du kan læse meget mere om at brevstemme under ”valg” på hjemmesiden.